295/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 12 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 2 mom. lagen den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/91) som följer:

12 §

På det belopp som skall återbetalas skall från utbetalningsdagen erläggas en ränta som motsvarar Finlands Banks för tiden gällande grundränta ökad med fyra procentenheter. Om beloppet inte betalas senast på förfallodagen, skall en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen betalas.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.