292/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 42 § virkesmätningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 42 § 2 mom. virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/91) som följer:

42 §

Om statens fordran inte betalas inom föreskriven tid, uppbärs på den förfallna fordringen en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen från förfallodagen till den dag då betalningen sker.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På fordringar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.