280/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92) en ny 13 a § som följer:

13 a §
Skatteprocentsatsen för föreningshus

Med avvikelse från vad som stadgas om den nedre gränsen för fastighetsskatteprocentsatsen i 11 § kan kommunfullmäktige bestämma att fastighetsskatteprocentsatsen för föreningshus ägda av lantmannagillen, ungdomsföreningar och arbetarföreningar skall vara lägre än 0,20, om byggnaden huvudsakligen är i allmänt eller allmännyttigt bruk. Fastighetsskatteprocentsatsen för en byggnad som avses i denna paragraf kan också bestämmas vara 0,00.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 1996.

LM 64/94
StaUB 95/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.