271/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

fogas till 3 kap. riksdagsordningen en ny 38 b § som följer:

38 b §

Statsrådet skall utan dröjsmål genom en skrivelse sända riksdagen de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 36 c § regeringsformen. Ärendet skall tas upp till debatt i plenum. Riksdagen fattar inget beslut med anledning av skrivelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 284/94
GrUB 13/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.