265/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Förordning om ändring av 3 § förordningen om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern

fogas till 3 § förordningen den 22 december 1994 om undervisningsministeriet (1332/94) en ny 1 a-punkt som följer:

3 §
Ämbetsverk och inrättningar på ministeriets förvaltningsområde

Till ministeriets förvaltningsområde hör


1 a) de statliga yrkeshögskolorna,Denna förordning träder i kraft den 8 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.