263/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 28 § lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 § 1 mom. lagen den 22 februari 1991 om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) som följer:

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991 och gäller till utgången av 1999. Lagen tillämpas dock på ordnande av sådan undervisning som har inletts under lagens giltighetstid tills utbildningen har avslutats också efter det att lagen har upphört att gälla.Denna lag träder i kraft den 8 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 319/94
KuUB 32/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.