254/1995

Given i Helsingfors den 24 februari 1995

Lag om ändring av 30 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 § 1 mom. 3 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1333/90), som följer:

30 §

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:


3) då överlåtaren av en lägenhet, en del därav eller ett område är staten och överlåtelsen sker för ändamål som avses i landsbygds-näringslagen (1295/90), renhushållningslagen (161/90), naturnäringslagen (610/84) eller skoltlagen (253/95);Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

RP 243/94
JsUB 35/94

Helsingfors den 24 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.