251/1995

Utfärdat i Helsingfors den 24 februari 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
1) JSMb om besiktning av fjäderfäkött samt kraven på hygienen i anläggningar som hanterar fjäderfäkött 3/EEO/95 15.2.1995 1.3.1995
2) JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om köttprodukthygien 7/EEO/95 22.2.1995 15.3.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Rådets direktiv 71/118/EEG, ändrat 92/116/EEG; EGT nr L 62, 15.3.1993, s.1, rådets direktiv 88/657/EEG, EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 3
2) Rådets direktiv 77/99/EEG, ändrat 92/5/EEG, EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 1

Helsingfors den 24 februari 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.