249/1995

Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 1995

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Halikko kommun och Salo stad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § lagen om kommunindelning (73/77) och 11 § 8 punkten reglementet för statsrådet (995/43) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Halikko kommun och Salo stad ändras så att den nya gränsen mellan kommunerna börjar vid det på den gamla kommungränsen belägna röset nr 29 i södra kanten av huvudväg nr 1 och löper mot sydost till en punkt, vars kartverkskoordinater är x = 6698071.271 och y = 2450142.158. Härifrån fortsätter gränsen mot sydost längs sydvästra kanten av Marniityntie till en på den gamla kommungränsen mellan rösena nr 4 och 5 belägen punkt, vars kartverkskoordinater är x = 6697604.626 och y = 2450388.040.

2 §

Med anledning av den nya gräns som fastställts i 1 § överförs från Halikko kommun till Salo stad en del av lägenheten Åminne eller Joensuu 1:66 i Åminne eller Joensuu by.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 14 februari 1995

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.