207/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Lag om ändring av lagen om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. och 7 § 1 mom. lagen den 12 februari 1993 om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga företag (183/93) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om statens skyldighet att lämna uppgifter till Europeiska gemenskapernas kommission om finansiella förbindelser mellan finländska offentliga samfund och offentliga företag gäller denna lag.


7 §
Undantag från tystnadsplikt

Utan hinder av vad som annars stadgas i lag om tystnadsplikt, har ministerierna eller av dem förordnade myndigheter rätt att av offentliga samfund och offentliga företag få i denna lag nämnda uppgifter så som stadgas i 6 § 2 mom. Ministerierna har rätt att lämna uppgifter som de fått enligt denna lag till Europeiska gemenskapernas kommission i den omfattning som statens upplysningsskyldighet förutsätter.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 339/94
EkUB 54/94

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.