202/1995

Utfärdat i Helsingfors den 15 februari 1995

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om hälsokrav som skall iakttas vid export av nötkreatur och svin från Finland till Norge

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 9 § och 10 § 2 mom. förordningen den 15 juni 1994 om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94) beslutat:

1 §

När nötkreatur och svin exporteras från Finland till Norge skall kraven i rådets direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen iakttas.

2 §

Nötkreatur och svin som exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall åtföljas av ett sådant exportintyg som avses i det direktiv som nämns i 1 §.

3 §

Innan djuren exporteras skall kommunalveterinären göra en exportbesiktning på ursprungslägenheten och utfärda ett exportintyg för exporten. De blanketter som behövs för exportintyget fås på begäran från veterinär- och livsmedelsavdelningen. I samband med att avdelningen skickar blanketterna för exportintyget utfärdar den även vid behov för enskild export föreskrifter om utförandet av exportkontroll och utfärdandet av exportintyg.

4 §

I lagen om husdjursavel (794/93) stadgas om de krav som gäller djuravel i anslutning till export av nötkreatur och svin.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 22 februari 1995.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 28 juni 1994 om hälsokrav som skall iakttas vid export av nötkreatur och svin från Finland till andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (601/94).

Helsingfors den 15 februari 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Veterinäröverinspektör
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.