200/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Förordning om temporär ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/92) temporärt en ny 4 a § som följer:

4 a §

De kommuner som deltar i det riksomfattande försök med dagvårdspeng som ordnas av social- och hälsovårdsministeriet kan avvika från de i 4 § angivna klientavgifterna för barndagvård i det fall att dagvårdspeng betalas till den som upprätthåller den vårdplats barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare anvisar för barnets dagvård.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995 och gäller till och med den 31 juli 1997.

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.