196/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Lag om upphävande av 2 § 3 mom. lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 2 § 3 mom. lagen den 8 augusti 1986 om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 131/94
FöUB 4/94

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.