193/1995

Utfärdat i Helsingfors den 10 februari 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen om husdjursavel (794/93) och av lagen om hästhushållning (796/93) utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
1) JSMb om upplysningar som skall lämnas vid införsel och utförsel av husdjursavelsmaterial 2/95 10.2.1995 20.2.1995
2) JSMb om upplysningar som skall lämnas vid införsel och utförsel av avelshästar 3/95 10.2.1995 20.2.1995
3) JSMb om ändring av JSMb (54/94) om förutsättningar för erhållande av tillstånd för artificiell reproduktion av djur 6/95 10.2.1995 20.2.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (90) 134 211.

Helsingfors den 10 februari 1995

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Planerare
Tauno Junttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.