192/1995

Utfärdat i Helsingfors den 16 februari 1995

Statsrådets beslut om utlännings behörighet för statlig tjänst

Statsrådet har på föredragning av finansministern med stöd av 7 § av statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94) beslutat:

1 §

Förutom vad som i lag stadgas om utlännings behörighet för tjänst gäller vad som föreskrivs i detta beslut.

2 §

Till annan tjänst vid skyddspolisen än som polisman kan endast finska medborgare utnämnas.

3 §

Till tjänst som tullråd vid tullverket, till anhållningsberättigad tjänst vid tullverket, till tjänst vid tullverkets enhet för undersökning av tullbrott samt till annan tjänst vid tullverket till vilken hör i förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet (1069/89) avsett deltagande i övervakning och tryggande av den territoriella integriteten eller uppgifter enligt förordningen angående samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna (1051/78) kan endast finska medborgare utnämnas.

4 §

Till tjänst som chef för luftfartsverkets särskilda enhet kan endast finska medborgare utnämnas.

5 §

Till tjänst som överdirektör, sjöfartsråd, trafikchef och överinspektör för sjöfartsinspektion vid sjöfartsverket och till tjänst som sjömätningschef och lodningschef till vilken hör kartering av militära farleder samt till tjänst som chef för sjöfartsverkets fartyg kan endast finska medborgare utnämnas.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 22 februari 1995.

Genom detta beslut upphävs statrådets beslut av den 27 mars 1991 om utlännings behörighet för statlig tjänst (602/91).

Helsingfors den 16 februari 1995

Finansminister
Iiro Viinanen

Yngre regeringssekreterare
Risto Leikos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.