133/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras 3 § 1 mom. förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92), sådant det lyder i förordningen av den 18 juni 1993 (531/93), och 6 § 2 mom. d punkten som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

1. För ett motordrivet fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg

a) för paket-, last- och specialbilar (kategori N) samt för hus-, likoch servicebilar i kategori M1 80 km/h,

b) för sådana paket- och specialbilar (kategori N1) samt veterinär-, hus-, likoch servicebilar vilkas egenmassa är under 1,8 ton och som tagits i bruk år 1981 eller därefter 100 km/h,

c) för sådana paketbilar (kategori N1) samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas egenmassa är under 1,875 ton och som tagits i bruk år 1995 eller därefter 100 km/h,

d) för bussar (kategori M2 och M3) 80 km/h, dock 100 km/h, om bussen vid besiktningen har godkänts för denna hastighet och det inte finns stående passagerare i bussen,

e) för ett motordrivet fordon som har minst en ofjädrad axel, 60 km/h,

f) för en moped (kategori L1) och fordon i kategori L2 samt motorsläde 40 km/h, dock för snöskoter 60 km/h när den körs på snöskoterled,

g) för motorredskap och annan traktor än trafiktraktor 40 km/h,

h) för en trafiktraktor 50 km/h, samt

i) för fordon med järnband eller med hjul som inte är försedda med luftfyllda däck, 20 km/h.


6 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

2. Den i vägtrafiklagen stadgade skyldigheten för motorcyklister, mopedister, snöskoterförare och passagerare att använda skyddshjälm gäller inte


d) snöskoterförare och passagerare vid skogs- eller renskötsel, i kraftlinje- och eldistributionseller telenätverksarbeten eller vid nätgranskning,Denna förordning träder i kraft den 3 februari 1995.

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.