112/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Förordning om upphävande av förordningen därom, vilka uppgifter sysslomän böra tillställa domstol angående slutlig utredning av konkursbo

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 mars 1922 därom, vilka uppgifter sysslomän böra tillställa domstol angående slutlig utredning av konkursbo (76/22).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.