108/1995

Utfärdat i Helsingfors den 26 januari 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksiministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM VLAb om ändring av hälsokontrollprogrammet för svingårdar 17/EEO/94 22.12.1994 1.2.1995
JSM VLAb om bekämpning av klassisk svinpest 1) 1/EEO/95 9.1.1995 1.2.1995 JSM VLAb om bekämpning av bovin tuberkulos 2) 2/EEO/95 5.1.1995 1.2.1995

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om djurskyddskrav som skall ställas på inretningar vilka bedriver fjäderfäavel, maskinell ruvning samt uppfödning, försäljning och förmedling av ungar av fjäderfä 5/EEO/95 20.1.1995 1.2.1995
JSMb om tillsyn över animaliska livsmedel som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska gemenskapen 3) 4/EEO/95 25.1.1995 1.2.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Rådets direktiv 80/217/EEG; EGT nr 47, 21.2.1980, s. 11 2) Rådets direktiv 64/432/EEG; EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64 3) Rådets direktiv 89/662/EEG; EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13

Helsingfors den 26 januari 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.