98/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 4 § lagen om rätt till allmänna vattenområden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 1 mom. lagen den 1 april 1966 om rätt till allmänna vattenområden (204/66) som följer:

4 §

De allmänna vattenområdena står under Forststyrelsens förvaltning och vård, om inte för något områdes vidkommande annorlunda stadgas eller bestäms genom stadsrådsbeslut. I fråga om ärenden som gäller fiske stadgar dock t 118 § lagen om fiske (286/82) om förvaltningen och vården av allmänna vattenområden.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.