87/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Förordning om ändring av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

På fördragning av miljöministern

fogas till förordningen den 3 augusti 1990 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90) en ny 74 a § som följer:

74 a §
Särskilda bestämmelser

Vad som i denna förordning och med stöd därav stadgas eller förordnas om vatten- och miljödistrikt gäller de regionala miljöcentralerna.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.