84/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Förordning om ändring av 7 § hälsoskyddsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras 7 § 2 mom. hälsoskyddsförordningen av den 16 december 1994 (1280/94) som följer:

7 §
Vattenverksanmälan

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall för kännedom och för eventuellt utlåtande sända anmälan till hälsoskyddsmyndigheterna i de kommuner till vars områden vattenverket distribuerar vatten eller från vars områden det tar vatten samt på motsvarande sätt till vederbörliga regionala miljöcentraler.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.