82/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 8 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 2 mom. lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77), sådant det lyder i lag av den 30 december 1982 (1110/82), som följer:

8 §

Kommunen samt, om företaget har regional betydelse, förbunden på landskapsnivå och den regionala miljöcentralen skall beredas i 1 mom. avsett tillfälle. Den regionala miljöcentralen skall beredas motsvarande tillfälle också när företaget har avsevärd betydelse för miljövården.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.