76/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 17 § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 1 mom. lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77) som följer:

17 §

Underlåter ett allmänt vatten- och avloppsverk att iaktta de stadganden och bestämmelser som gäller dess verksamhet, kan den regionala miljöcentralen vid vite eller vid äventyr att underlåtet arbete utförs på det allmänna vatten- och avloppsverkets bekostnad bestämma att det som orättmätigt har gjorts eller underlåtits skall rättas till.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.