72/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81) en ny 24 a § som följer:

24 a §

Vad som i denna lag eller med stöd därav stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och vattendistriktens vattenbyrå gäller den regionala miljöcentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.