71/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 137 d § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 137 d § byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 juli 1977 (580/77), ett nytt 2 mom. som följer:

137 d §

Vad som i denna lag eller med stöd därav stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och länet gäller den regionala miljöcentralen och dess verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.