10/1995

Given i Helsingfors den 5 januari 1995

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om anslutning av Finland till konventionen om Europeiska rymdorganet och därtill hörande villkor

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Paris den 22 mars 1994 ingångna överenskommelsen mellan Finlands regering och Europeiska rymdorganet om anslutning av Finland till konventionen om Europeiska rymdorganet och därtill hörande villkor, i vilken vissa bestämmelser godkänts av riksdagen den 22 november 1994 och vilken republikens president ratificerat den 8 december 1994 och beträffande vilken ratifikationsinstrumentet deponerats hos franska regeringen den 31 december 1994, är i kraft från den 1 januari 1995 så som därom avtalats.

2 §

Anslutningsinstrumentet beträffande konventionen angående upprättande av ett europeiskt rymdorgan har deponerats hos franska regeringen den 31 december 1994 i enlighet med artikel 3 i den i 1 § nämnda överenskommelsen.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 1995.

Helsingfors den 5 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.