1552/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Lag om ändring av 3 a § lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 a § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1118/93), som följer:

3 a §

Statsfördrag eller andra folkrättsliga förpliktelser som inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter behandlas av det ministerium till vars verksamhetsområde fördraget eller förpliktelsen enligt sakinnehållet hör enligt vad som stadgas genom förordning.

Ärenden som avgörs inom Europeiska unionen behandlas av det ministerium till vars verksamhetsområde ärendet enligt sakinnehållet hör.

Utrikesministeriet biträder vid samordningen av behandlingen av internationella ärenden vid olika ministerier.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 318/94
GrUB 10/94

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.