1549/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har i sitt beslut av den 26 maj 1994 om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer ändrat 1 § 4 punkten, varvid de nuvarande 4 och 5 punkterna blir nya 5 och 6 punkter, samt 2 § 4 punkten och den avgiftstabell som medföljer som bilaga som följer:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka en myndighet inom skatteförvaltningen uppbär avgift enligt bifogade avgiftstabell eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgift som motsvarar prestationens självkostnadsvärde, är:


4) beslut om skattelättnader för allmännyttiga samfund och beslut om rätt att dra av förlust vid inkomstbeskattning,


2 §
Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som en myndighet inom skatteförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:


4) specialrevisioner som utförs på uppdrag och förvaltning av konkursbon,Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.