1529/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 43 a § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst, given den 28 maj 1948, sådant delta lagrum lyder i lag av den 19 december 1980 (973/80), beslutat:

1 §

Den i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedda inkomstgräns som berättigar till tilläggsränta till fullt belopp är i varje dyrhetsklass 23 735 mark.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Jukka Mäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.