1464/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Skattestyrelsens beslut om begränsning av hushållningarnas skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av det till lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) den 16 december 1994 i stället för 4 a § som upphävts genom lagen den 22 februari 1991 (352/91) fogade 4 a § (1215/94) bestämt:

Skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1 §

En fysisk person eller ett dödsbo skall verkställa förskottsinnehållning på utbetald lön och ersättning som avses i 6 § lagen om förskottsuppbörd endast om beloppet av förskottsinnehållning underkastade prestationer som under kalenderåret betalats till samma mottagare överstiger 5 000 mk eller om prestationen ansluter sig till betalarens näringsverksamhet eller annat inkomstförvärv.

Ikraftträdande
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och det tillämpas vid förskottsinnehållning under 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.