1411/1994

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1994

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer

Inrikesministeriet har

upphävt i sitt beslut den 2 april 1993 (328/93) om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer 3 § 7 punkten och i den avgiftstabell som medföljer som bilaga till beslutet punkten gällande föreningsregister i del VIII, sådana de lyder i inrikesministeriets beslut av den 15 december 1993 (1318/93), samt

ändrat 1 §, sådan den lyder i nämnda beslut av den 15 december 1993, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när befolkningsregistercentralens och registerbyråernas prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer, med undantag av handelsregistrets, föreningsregistrets, notarius publicus och offentliga köpvittnens prestationer.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 28 december 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.