1409/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om upphävande av 7 § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs 7 § sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) jämte ändringar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.