1403/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om höjd socialskyddspremie för personer med pensionsinkomst

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Hos en person som under 1995 får pensionsinkomst uppbärs, utöver vad som stadgas i 5 § 1 mom. lagen om temporär ändring av folkpensionslagen (1400/94) och 1 § lagen om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1995 (1401/94), i försäkringspremie enligt folkpensionslagen en penni och i sjukförsäkringspremie tre penni av det skatteöre som påförts vid kommunalbeskattningen för 1995. Höjningen av försäkringspremierna får dock sammanlagt utgöra högst fyra procent av den skattepliktiga pensionsinkomsten. Överstiger höjningen av försäkringspremierna fyra procent, skall den överskjutande delen minskas i proportion till ovan nämnda pennibelopp. Beträffande förskottsuppbörden av höjningen av försäkringspremier gäller vad lagen om förskottsuppbörd (418/59) stadgar om folkpensionsförsäkringspremie.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas vid beskattningen för 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 208/94
ShUB 40/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.