1393/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid centret för internationellt personutbyte

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer som utförs vid centret för internationellt personutbyte uppbärs avgifter enligt detta beslut, om något annat inte stadgats.

2 §
Företagsekonomiskt prissatta prestationer

Prestationer, som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, och som centret prissätter på företagsekonomiska grunder, är följande beställda prestationer:

1) uthyrning av bostäder;

2) översättnings-, utbildnings-, och konsultservice;

3) användning av lokaler och utrustning som centret besitter;

4) publikationer och förlagsservice;

5) ljuskopior och andra kopior;

6) utredningar och undersökningar; samt

7) andra prestationer enligt uppdrag.

De prestationer som nämns i 1 mom. är dock avgiftsfria, om de hänger samman med centrets rådgivning, handledning, information och utredningsverksamhet.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 21 december 1994

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Äldre regeringssekreterare
Fredrik Forsberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.