1392/1994

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1994

Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om avgifter för televisionslicens

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet

ändrat 2 § i sitt beslut av den 3 september 1992 om avgifter för televisionslicens (861/92) som följer:

2 §
Storleken på avgifter för televisionslicens

Storleken på avgiften för televisionslicens är

220 mk för tre månader

434 mk för sex månader och

862 mk för tolv månader.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996. Beslutet tillämpas på televisionslicenser vilkas avgiftsperiod börjar den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1994

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Liisa Ero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.