1382/1994

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1994

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
1) Hygienkrav på tillverkning av mjölk och mjölkbaserade produkter (Mjölkhygienbeslutet) 19/EEO/94 15.12.1994 1.1.1995
2) Hygienkrav på mjölkproduktionsenheter 20/EEO/94 15.12.1994 1.1.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings förekriftssamling. Besluten kan fås från veterinär- och livsmedelsavdelningen, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90) 1601.

1) Rådets direktiv 89/384/EEG; EGT Nr L 181, 28.6.1989, s. 50
Rådets direktiv 92/46/EEG; EGT Nr L 268, 14.9.1992, s. 1
Rådets direktiv 92/47/EEG; EGT Nr L 268, 14.9.1992, s. 33
Kommissionens beslut 94/330/EEG; EGT Nr L 146, 11.6.1994, s. 23
2) Kommissionens direktiv89/362/EEG; EGT Nr L 156, 8.6.1989, s. 30
Rådets direktiv 92/46/EEG; EGT Nr L 268, 14.9.1992, s. 1

Helsingfors den 22 december 1994

Avdelningschef
Saara Reinius

Äldre regeringssekreterare
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.