1364/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Statsrådets beslut om omorganisering av vissa polisdistrikt

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 6 § 2 mom. polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/92) beslutat:

1 §

Kitee länsmansdistrikt och Rääkkylä länsmansdistrikt sammanslås till ett polisdistrikt, vars namn är Kitee länsmansdistrikt. Till distriktet hör Kitee stad samt Rääkkylä och Kesälahti kommuner.

2 §

Ilomants länsmansdistrikt och Tuupovaara länsmansdistrikt sammanslås till ett polisdistrikt, vars namn är Ilomants länsmansdistrikt. Till distriktet hör Ilomants och Tuupovaara kommuner.

3 §

Nurmes länsmansdistrikt och Valtimo länsmansdistrikt sammanslås till ett polisdistrikt, vars namn är Nurmes länsmansdistrikt. Till distriktet hör staden Nurmes och Valtimo kommun.

4 §

Detta beslut föranleder inte ändring i förvaltningsområdenas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsti Vihermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.