1353/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om avgifter för finansministeriets prestationer

Finansministeriet har

upphävt 2 § 5, 9, 10, 11, 15, 16, 18 och 25 punkten i sitt beslut av den 22 december 1993 om avgifter för finansministeriets prestationer (1336/93),

ändrat 2 § 2 och 4 punkten, 3 § 14 punkten och 5 § 1 mom. samt

fogat till 3 § nya 15-20 punkter och till 4 § en ny 6 a punkt som följer:

2 §

Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter är som följer:

                         mk 

2) tillstånd för industriell, kommersiell
  eller annan betjäningsverksamhet som
  utövas på friområde        2 100 

4) beslut om beaktande av skatteöverskott
  eller oanvänd gottgörelse vid
  bolagsbeskattning              500 

3 §

Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet av en enskild prestation är:


14) fastställande av fondbolags bolagsordning och en ändring i denna;

15) koncession för depositionsbank eller annat kreditinstitut;

16) beslut om begränsning eller återkallande av verkasamhet i enlighet med koncession för depositionsbank eller annat kreditinstitut;

17) tillstånd att driva värdepappersförmedlingsföretag;

18) beslut om begränsning av värdepappersförmedlingsföretags verksamhet eller återkallande av koncession;

19) koncession för fondbolag, ändring eller återkallande av koncession;

20) koncession för pantlånerörelse.

4 §

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som grundar sig på beställning eller något annat uppdrag:


6 a) licens enligt mönsterrättslagen;


5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 21 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Heikki Euramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.