1349/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av 3 § statstjänstemannaförordningen

På föredragning av finansministern

ändras 3 § 2 mom. 1 punkten statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/94) som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, länsrätterna, tingsrätterna, specialdomstolarna, åklagarämbetena, exekutionsverken, rättspolitiska forskningsinstitutet, Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, dataombudsmannens byrå och asylnämnden; beslut som gäller tjänster inom fångvårdsväsendet fattas dock av ministeriets fångvårdsavdelning,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.