1338/1994

Ufärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Statsrådets beslut Om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga äffärsverk under år 1995

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 33 a § lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84), sådant detta lagrum lyder i lag den 3 december 1993 (1100/93), beslutat:

1 §

Arbetslöshetsförsäkringen för ett statligt affärsverk utgör 3,2 procent, dock så att arbetslöshetsförsäkringspremien är 2 procent till och med fem miljoner mark av lönesumman, av det belopp som affärsverket för affärsverksamhet betalar i sådana löner som avses i 4 § lagen om förskottuppbörd (418/59) under år 1995.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och är i kraft till den 31 december 1995.

Detta beslut tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som erläggs för år 1995.

Helsingfors den 21 december 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Äldre regeringssekreterare
Hannu Hakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.