1336/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om barndagvård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73) en ny 1 a § som följer:

1 a §

De mål för fostran av dagvårdsbarn som avses i 2 a § lagen om barndagvård omfattar även stödjande av det egna språket och den egna kulturen i fråga om finsk- och svenskspråkiga barn samt samers, romers och olika invandragruppers barn. Detta stöd skall utformas i samråd med företrädare för kulturen i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.