1330/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av reglementet för justitiekanslern i statsrådet

På föredragning av justitieministern

upphävs i reglementet för justitiekanslern i statsrådet av den 30 december 1992 (1697/92) 5 § 2 mom. samt

ändras 8 § 2 och 3 mom. som följer:

8 §

Om en tjänsteman eller någon annan som omfattas av övervakningsbehörigheten har gjort sig skyldig till en straffbar gärning, kan justitiekanslern låta ställa honom under åtal.

Om förseelsen är av den arten att åtal inte är påkallat eller om tjänstemannen annars har handlat i strid med sin tjänsteplikt eller försummat denna, kan justitiekanslern ge perso nen i fråga en anmärkning för framtiden. Justitiekanslern kan också, om ärendets beskaffenhet så kräver, fästa vederbörandes uppmärksamhet vid det förfarande som lag och god förvaltningssed kräver.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.