1328/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av tingsrättsförordningen

På föredragning av justitieministern

upphävs i tingsrättsförordningen av den 28 juni 1993 (582/93) 21 §,

ändras 5 och 7 §§ samt

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer:

5 §

Vid tingsrätterna kan utöver domartjänsterna och tingsfiskalstjänsterna finnas tjänster som förvaltningschef, sekreterare, kansliföreståndare, avdelningssekreterare, tingssekreterare, förman för stämningsmännen, stämningsman, byråsekreterare, byråfunktionär, expeditionsvakt och vaktmästare. Vid tingsrätten kan dessutom finnas andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

6 a §

Hovrätten förklarar tjänsterna som lagman, tingsdomare och extraordinarie tingsdomare lediga att sökas. Tingsrätten förklarar övriga tjänster vid tingsrätten lediga att sökas.

7 §

Lagmannen utnämner de tjänstemän vid tingsrätten som anges i 5 § med undantag av innehavarna av domartjänsterna och tingsfiskalerna. Lagmannen anställer också personal i arbetsavtalsförhållande.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.