1325/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av 5 § hovrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 5 § 2 mom. hovrättslagen av den 21 januari 1994 (56/94) som följer:

5 §
Extraordinarie hovrättsråd

Högsta domstolen utnämner de extraordinarie hovrättsråden på framställning av hovrätten. Ett extraordinarie hovrättsråd har under den tid för vilken han har utnämnts samma rätt att kvarstå i sin tjänst som i regeringsformen stadgas för domare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 252/94
LaUB 15/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.