1279/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 3 § lagen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. lagen den 2 februari 1973 om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden (77/73), sådant det lyder i lag av den 13 januari 1989 (37/89), som följer:

3 §

Organ för lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden är arbetskraftsbyråerna, vilka lyder under arbetskraftsdistriktsbyråerna och till vilkas verksamhetsområde hör en eller flera kommuner. Arbetskraftsbyråerna inrättas och indras av arbetskraftsdistriktsbyråerna, som också fastställer gränserna för arbetskraftsbyråernas verksamhetsområde.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 213/94
ApUB 6/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.