1277/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av teater- och orkesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i teater- och orkesterlagen av den 3 augusti 1992 (730/92) 5 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 6 a §, som följer:

2 kap.

Statsunderstöd

6 a §

Undervisningsministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja Suomen Kansallisteatteri statsunderstöd för driftskostnader och anläggningsprojekt.

Undervisningministeriet kan inom ramen för statsbudgeten besluta att teatrar och orkestrar som har riksomfattande eller regional betydelse beviljas extra statsunderstöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 215/94
KuUB 21/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.