1271/1994

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1994

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om betalningsställen för vissa skatter samt om dataöverföring

Finansministeriet har

ändrat 4 § 2 mom. finansministeriets beslut den 22 april 1994 om betalningsställen för vissa skatter samt om dataöverföring (314/94) som följer:

4 §
Ersättning för dataöverföring

Om penninginrättningen till länsskatteverket förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet förmedlar ett datameddelande om högst 70 tecken som matats in från betalningsverifikatet eller som kunden förmedlat till sin bank är ersättningen 2 mark och 15 penni och för ett datameddelande om högst 140 tecken 3 mark. Ersättningen för ett verifikat som sänds i stället för ett i detta moment avsett meddelande i maskinläsbar form är 2 mark och 50 penni.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 19 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Timo Räbinä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.