1268/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras 16 § 1 mom. 12 punkten och 23 § 1 mom. 3 punkten reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43), dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 1 mom. 12 punkten i förordning av den 5 maj 1989 (396/89) samt 23 § 1 mom. 3 punkten i förordning av den 16 januari 1976 (39/76), som följer:

16 §

Justitieministeriet handlägger ärenden angående:


12) partiregistret och den tillsyn över partierna som avses i partilagen (10/69),


23 §

Handels- och industriministeriet handlägger ärenden angående:


3) skydd för industriell äganderätt, handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret och den tillsyn över stiftelserna som avses i lagen om stiftelser (109/30);Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmaki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.