1257/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i 21 § 3 mom. vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 29 april 1994 (328/94), förklaringen till tilläggsskyltarna 855 a och 855 b som följer:

21 §

Tilläggsskyltar är:


Tilläggsskyltarna 855 a och 855 b

I kombination med märke 372 (parkering förbjuden) anger tilläggsskylten att parkering utan hinder av förbudet är tillåten, om en fastställd avgift har betalts för parkeringen. I kombination med märke 520 (infartsparkering), märke 521 (parkeringsplats) samt märkena 521 a-521 c (fordons placering på parkeringsplats) anger tilläggsskylten att en fastställd avgift skall betalas för användningen av parkeringsplatsen.

Skyldigheten att betala avgift gäller under den tid som tilläggsskylten anger. Om ingen tid anges, gäller skyldigheten att betala avgift alltid. Tilläggsskylten kan dessutom ange på vilket sätt avgiften skall betalas (t.ex. ''Biljettautomat'' eller ''Förskottsavgift'').

Om en fastställd avgift har betalts på annat sätt än i en för ifrågavarande parkeringsplats eller parkeringsområde avsedd parkeringsmätare, skall en parkeringsbiljett eller betalningsanordning som visar att avgiften är betald placeras i bilen på ett synligt ställe innanför vindrutan eller sidofönstret så, att biljettens eller anordningens hela framsida är synlig och läsbar från utsidan.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.