1238/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om statistikcentralen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras 8 § 1 mom. och 10 § förordningen den 14 februari 1992 om statistikcentralen (105/92) som följer:

8 §

Statistikcentralens generaldirektör utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Direktören utnämns av direktionen. Verkets övriga personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte detta i arbetsordningen har uppdragits någon annan tjänsteman.


10 §

Direktionen utnämner på framställning av statistikcentralens generaldirektör den tjänsteman som fungerar som generaldirektörens ställföreträdare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.